Sisteminize yüklü olarak gelen fakat kullanmadığınız servisleri kapatmak hem güvenlik hem de performans açısından yararlı olacaktır. Kullanmadığınız servisler sistem kaynaklarını neden boşa harcasın ki ? Ya da kullanmadığınız servis üzerinde çıkan güvenlik zafiyeti yüzünden neden zarar görelim?

Servisimizi durdurur

systemctl stop servisadı

Servisimizi başlatır

systemctl start servisadı

Servisimizi yeniden başlatır

systemctl restart servisadı

Servisimizi kesintiye uğratmadan yapılandırma dosyasını yeniden yükler

systemctl reload servisadı

Aktif sistem servisleri listeler

systemctl list-units --type service

Tüm sistem servislerini listeler

systemctl list-units --type service --all

Servisimizi sistem başlangıcında başlatır

systemctl enable servisadı

Servisimizin sistem başlangıcında açılmasını kapatır

systemctl disable servisadı

Servislerin etkin olup olmadığını gösterir

systemctl list-unit-files --type service

Servis konfigrasyonlarını gösterir

systemctl show servisadı

Servis bağımlıklarını gösterir

systemctl list-dependencies servisadı

Sistemde dinlenen soketleri gösterir

systemctl list-sockets

Sistemde sorun çıkaran servisleri gösterir

systemctl --fail

Uzaktaki sunucunun servis yapılandrıması için

systemctl -H kullanıcı@host komut servisadı

Servis loglrarını gösterir

journalctl -u servisadı

Servisimizi durdurur

systemctl stop servisadı

Servisimizi durdurur

systemctl stop servisadı

Aktif işleri gösteir

systemctl list-jobs